Förstå offentliga upphandlingar

Vad betyder det? Vad innebär det och hur lyckas man?

Offentlig upphandling är värd upptill 535 miljarder per år för Sverige. Dessa uppköp regleras av upphandlingslagstiftningen som är byggd med hjälp av riktlinjer och regler inom EU.

Offentliga upphandlingar innebär att företag kan få lägga anbud för att utföra arbeten och tjänster till kommuner, myndigheter och staten. Man har gjort upp så många regler kring detta för att förhindra monopol och diskriminering. Alla ska ha en chans att vinna ett stort anbud och de som får anbud har också regler på sig hur de måste välja bland anbuden för att förhindra att någon mutar till sig upphandlingar. Exempelvis måste det finns ett naturligt samband mellan vad myndigheten kräver och vad som anbudsvinnaren erbjuder. Det ska stå i proportion till varandra så vinnaren inte ska behöva göra mycket jobb men för lite pengar och liknande.

Om man som företag som ge sig in på offentliga upphandlingar ska man vara medveten om att det är stark konkurrens i denna marknad. Många företag vill ha kommunala uppdrag, samt sådana som myndigheter erbjuder. En av de svåraste bitarna inom detta är att skriva bra anbud. Om detta inte är ”lockande” för kunden så kommer de att gå till ett annat företag. Man ska också komma ihåg att man kan inte försöka fuska till sig ett anbud. Myndigheten har total sekretess under upphandlingsperioden och får inte säga vilka som lämnat anbud eller hur vilka priser som andra företag erbjudit. Efter upphandlingen har avslutas kickar dock offentlighetsprincipen och då blir allting offentligt.

Många företag tar hjälp av konsulter för att lära sig mer om hur man gör en offentlig upphandling. Det är en annan värld än vad man är van vid och företaget kan dra stor nytta av att lära sig mer om hur man skriver anbud, hur man hittar bra upphandlingar att lägga anbud på och så vidare.