Förbättra företagets IT-strategi med hjälp av molntjänster

Utvecklingen går i allt snabbare takt och ditt företag vill verkligen inte hamna på efterkälken. Ni funderar på att använda er av de senaste digitala lösningarna med molntjänster. Här kommer lite mer information om detta.

Små företag kan ha nytta av molntjänster

På Lunds Universitet undersöker de olika frågor när det gäller de nya digitala tjänsterna. En av deras studier visar att små företag kan bli mer lönsamma om de använder molntjänster eftersom verksamheten blir mer effektiv och kommunikationen blir enklare. Dock bör avtalen företagarna se över avtalen noga. Det bör även finnas en plan för eventuell uppskalning av molntjänsten när företaget växer.

Risker med molntjänster

För att eliminera alla hot, erbjuder många företag virusprogram. Om ni vill uppnå säker användning av era molntjänster, kan ni hitta råd hos integritetsskyddsmyndigheten. Några av de aspekter ni måste diskutera inom företaget är vilken information som ska delas med andra, vilka sekretess- och säkerhetsinställningar som behövs och vad leverantören av tjänsten gör med er information om de skulle lägga ner sin verksamhet. Naturligtvis behöver ni rätt autentisering, det vill säga ett lämpligt format på lösenordet. Ni kan naturligtvis välja att ta hjälp av en extern firma som vet hur ni hanterar allt detta.